Vuoden paras päihdeartikkeli

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran tunnustuspalkinto parhaalle päihdeaihetta tarkastelevalle artikkelille

Alkoholi- ja huumetutkijain seura käynnistää uuden tutkimusjulkaisuihin liittyvän käytännön. Palkitsemme joka vuosi yhden suomalaisen alkoholi- tai huumeaiheisen tieteellisen artikkelin, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen ja uuden näkökulman alan tutkimukseen. Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu ja edustaa seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti laajasti eri tieteenaloja tai tutkimusmenetelmiä.

Kuka tahansa voi ehdottaa mielestään sopivaa artikkelia osoitteeseen sihteeri(at)ahts.fi. Ehdotukseen tulee liittää korkeintaan puolen liuskan mittainen perustelu, miksi artikkeli ansaitsisi vuoden parhaan artikkelin palkinnon. Tutkijat voivat ehdottaa kollegojensa tai ohjaamiensa jatko-opiskelijoiden julkaisuja. Myös omaa julkaisua voi ehdottaa. Ehdotuksia voi lähettää helmikuun loppuun saakka.

Seuran hallitus valitsee kaikista ehdotetuista artikkeleista kolme ehdokasta jatkoon. Lopullisen valinnan tekee hallituksen nimittämä asiantuntija, joka vaihtuu vuosittain. Näin saadaan varmistettua eri tieteenalojen tasapuolinen painotus. Vuoden paras artikkeli julkistetaan AHTS:n kevätseminaarissa toukokuun tienoilla.

Vuoden paras artikkeli -tunnustuspalkinto tarjoaa näkyvyyttä tutkimukselle, joka mahdollisesti muuten saattaisi jäädä huomaamatta. Valitusta artikkelista tiedotetaan seuran omilla tiedotuskanavilla, ja seura tiedottaa artikkelistaan myös eri medioihin. Artikkelin kirjoittaja(t) saa myös kutsun kevään seminaariin pitämään puheenvuoron tutkimuksestaan.

AHTS:n hallituksen tavoitteena on luoda vuoden artikkelin valinnasta vakiintunut käytäntö, joka tukisi erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia ja uralla etenemistä.