Vuoden paras artikkeli

AHR:n tunnustuspalkinto myönnetään parhaalle päihde- tai rahapeliaihetta tarkastelevalle artikkelille

AHR palkitse joka vuosi yhden suomalaisen alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheisen tieteellisen artikkelin, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen ja uuden näkökulman alan tutkimukseen. Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu ja edustaa seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti laajasti eri tieteenaloja tai tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on tukea erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia ja uralla etenemistä.

Kuka tahansa voi ehdottaa mielestään sopivaa artikkelia osoitteeseen sihteeri(at)ahts.fi. Ehdotukseen tulee liittää korkeintaan puolen liuskan mittainen perustelu, miksi artikkeli ansaitsisi vuoden parhaan artikkelin palkinnon. Tutkijat voivat ehdottaa kollegojensa tai ohjaamiensa jatko-opiskelijoiden julkaisuja. Myös omaa julkaisua voi ehdottaa. Ehdotuksia voi lähettää helmikuun loppuun saakka.

Seuran hallitus valitsee kaikista ehdotetuista artikkeleista kolme ehdokasta jatkoon. Lopullisen valinnan tekee hallituksen nimittämä asiantuntija, joka vaihtuu vuosittain. Näin saadaan varmistettua eri tieteenalojen tasapuolinen painotus. Vuoden paras artikkeli julkistetaan toukokuussa.

Vuoden paras artikkeli -tunnustuspalkinto tarjoaa näkyvyyttä tutkimukselle, joka mahdollisesti muuten saattaisi jäädä huomaamatta. Valitusta artikkelista tiedotetaan seuran omilla tiedotuskanavilla, ja seura tiedottaa artikkelistaan myös eri medioihin.

Artikkelipalkintokilpailu 2020: jatkoon päässeet

Vuoden 2019 paras päihdeartikkeli julkistetaan toukokuussa. Seuran hallitus valitsi ehdotettujen artikkeleiden joukosta kärkikolmikkoon seuraavat artikkelit:

  • Nikkinen, Janne. (2019). Is there a need for personal gambling licenses?, Nordic Studies on Alcohol and Drugs 36(2), 108-124.
  • Kriikku, Pirkko & Ojanperä, Ilkka. (2020): Significand decrease in the rate of fatal alcohol poisonings in Finland validated by blood alcohol concentration statistics. Drug and Alcohol Dependence, 206.
  • Sirola, Anu, Kaakinen, Markus, Savolainen, Iina, & Oksanen, Atte. (2019). Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95, 136–145

Valintaan osallistuivat jääviyssyistä vain ne hallituksen jäsenet, jotka eivät itse olleet artikkeleiden kirjoittajina. Lopullisen valinnan parhaasta artikkelista tekee A-klinikkasäätiön toiminnanjohtaja Olavi Kaukonen.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinnosta ilmoitetaan sähköisillä tiedotuskanavilla toukokuun 2020 aikana.