Toiminta

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran perustamisen taustalla oli tarve antaa tutkijoille mahdollisuus keskustella keskeneräisistä tai valmiista töistään. Seura on myös aktiivisesti järjestänyt seminaareja, joissa on ollut mahdollisuus tiedottaa valmiista tutkimuksista ja keskustella päihteisiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Keskustelu päihteistä on edelleen ajankohtaista nyt, kun Alkoholi- ja huumetutkijain seura on siirtynyt toiminnassaan viidennelle vuosikymmenelleen.

Alkoholi- ja huumetutkijain seura pyrkii toiminnallaan luomaan kahdensuuntaisia linkkejä päihdetutkijoiden ja käytännön toimijoiden välille. Tavoitteena on tukea tutkimustulosten soveltamista politiikan ja käytännön tasoilla sekä toisaalta edesauttaa tutkimuksen suuntautumista myös politiikan ja käytännön kannalta relevantteihin kysymyksiin.

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran toiminnassa painottuu sosiaalinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Tästä huolimatta seura korostaa kysymysten laaja-alaista ja tieteidenvälistä käsittelyä. Alkoholi- ja huumetutkijain seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja rooliaan yhteiskunnallisena toimijana päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Seuran keskeisin toimintamuoto tulee edelleen olemaan seminaarien järjestäminen; niissä käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä, tarkastellaan kriittisesti vallitsevia käytäntöjä, esitetään uusia avauksia, tiedotetaan uusista tutkimustuloksista ja ennen kaikkea edistetään keskustelua.

Alkoholi- ja huumetutkijain seura tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua oman alan toimijoiden kanssa sekä solmia kontakteja myös muiden päihdealalla toimivien kanssa. Alkoholi- ja huumetutkijain seurassa on tällä hetkellä noin 200 jäsentä. Seuran jäsenyys ei edellytä alkoholi- tai huumetutkimuksen parissa työskentelyä, vaikka suuri osa jäsenistä työskenteleekin päihdetutkimuksen ja/tai -hoidon parissa. Jäsenikseen seura toivottaakin tervetulleeksi kaikki alkoholi- ja huumekysymyksistä kiinnostuneet.

Teksti on lyhennelmä Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (2005) julkaistusta seuran esittelystä: Mikko Salasuo, Tapio Paljärvi. Alkoholi- ja huumetutkijain seura kutsuu. Yhteiskuntapolitiikka 70 (2005):3