Hallitus

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran hallitus 2019:

Puheenjohtaja: Anu Katainen, Helsingin yliopisto (Yhteiskuntapolitiikka)
Varapuheenjohtaja: Yaira Obstbaum-Federley, Helsingin yliopisto (Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti)
Sihteeri: Kati Kataja, Lapin yliopisto (Sosiaalityö)

Hallituksen jäsenet:

Michael Egerer, Helsingin yliopisto (Sosiologia)
Teemu Kaskela, A-Klinikkasäätiö
Pirkko Kriikku, THL (Oikeustoksikologia)
Antti Maunu, Turun yliopisto (Koulutussosiologia)
Aino Salonsalmi, Helsingin yliopisto (Kansanterveystiede)

Hallituksen varajäsenet:

Riikka Perälä, Ehyt ry
Jenni Savonen, Helsingin yliopisto (Sosiaalipsykologia)