Hallitus

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran hallitus 2020:

Puheenjohtaja: Yaira Obstbaum-Federley, Helsingin yliopisto (Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti)
Varapuheenjohtaja: Michael Egerer, Helsingin yliopisto (Sosiologia)
Sihteeri: Jenni Savonen, Helsingin yliopisto (Sosiaalipsykologia)

Hallituksen jäsenet:
Teemu Kaskela, A-Klinikkasäätiö
Pirkko Kriikku, THL (Oikeustoksikologia)
Antti Maunu, Turun yliopisto (Koulutussosiologia)
Aino Salonsalmi, Helsingin yliopisto (Kansanterveystiede)
Anu Sirola, Tampereen yliopisto (Rahapelitutkimus)

Hallituksen varajäsenet:
Anu Katainen, Helsingin yliopisto (Yhteiskuntapolitiikka)
Riikka Perälä, Ehyt ry
Elina Rautiainen, THL