Hallitus

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran hallitus 2018:

Anu Katainen (puheenjohtaja)
Kati Kataja (sihteeri)
Teemu Kaskela (varapuheenjohtaja)
Aino Salonsalmi
Antti Maunu
Pirkko Kriikku
Riikka Perälä
Yaira Obstbaum-Federley