Vanhan liiton kevät

Tuoreessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisemassa teoksessa käsitellään kovien huumeiden käyttäjien elämää ja kokemuksia. Vanha liitto tutustui huumeisiin ensimmäisen huumeaallon aikana 1960–1970-luvuilla, jolloin yhteiskunnallinen liikehdintä, ideologinen herääminen ja kulutuskeskeisen elämäntavan esille nouseminen loivat pohjaa huumeiden käytön yleistymiselle. Teoksessa kuvataan tätä erityislaatuista aikaa sekä huumekuvioissa tapahtuneita muutoksia 2000-luvulle asti käyttäjien itsensä kertomien tarinoiden kautta. Vanhaliittolaiset jakavat yhteisen…

Mitä alkoholin riskikulutukselle tapahtuu eläköitymisen yhteydessä?

Eläköityminen on suuri elämänmuutos. Työvelvoitteen loputtua vapaa-aikaa on enemmän ja ihmisten sosiaaliset verkostot muuttuvat. Tutkimusryhmäämme kiinnostaa, miten eläköitymisen aiheuttamat muutokset vaikuttavat elintapoihin ja tähän liittyen tutkimme muutoksia alkoholin riskikäytössä vanhuuseläkkeelle jäämisen ympärillä. Tutkimus on ainutlaatuinen, koska pystyimme seuraamaan alkoholin riskikäytön muutoksia useita vuosia ennen ja jälkeen eläköitymisen. Lähes kuuden tuhannen henkilön aineistossa havaitsimme kolme ryhmää:…

Kukkahatut ja valkopesijät – kuinka puhua alkoholista oikein?

Sanon sanat alkoholi, haitat ja säätely. Moni alkaa miettiä, seuraako sitten moralisoivaa kukkahattuilua vai uusliberalistista, alkoholiteollisuuden masinoimaa valkopesua. Jos sanon, että olen työskennellyt aiemmin päihdealan järjestössä ja THL:n edeltäjässä Stakesissa, aletaan odottaa kukkahattuilua ja kieltolakia (joka ei tietenkään toimi). Jos sanon, että olen tehnyt tilaustutkimuksen ryhmälle, johon kuuluu alkoholiteollisuuden edustajia, aletaan hioa argumentteja verirahoista, valkopesusta…