30 vuotta toisesta huumeaallosta: mikä muuttui?

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura AHR:n talviseminaari ja vuosikokous Keskiviikkona 26.2.2020 kello 14.00–16.30 Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki AHR täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Juhlavuoden aloittaa talviseminaari, jossa keskustellaan päihteiden käytön, hoidon ja päihdetutkimuksen muutoksesta 1990-luvulla alkaneen toisen huumeaallon jälkeen. Puhujina on kaksi suomalaisen päihdetutkimuksen keskeistä vaikuttajaa, sosiaalipsykologian professori emerita, riippuvuustutkija Anja Koski-Jännes ja oikeuskemian professori…

Haittojen vähentämisen 2020-luku. Miltä haittojen vähentäminen näyttää Suomessa tänään ja tulevaisuudessa?

AHR:n seminaari keskiviikkona 8.1.2020 kello 13.00–16.00 Tieteiden talo, Helsinki, Kirkkokatu 6, sali 505 Seminaarissa tarkastellaan haittojen vähentämisen politiikan ajankohtaisia kysymyksiä ja kehityskulkuja.  Haittojen vähentäminen rantautui Suomeen 1990-luvun lopulla vastauksena etenkin pistämällä tapahtuvaan huumeidenkäyttöön liittyviin terveydellisiin ja kansanterveydellisiin huoliin: HIV:n ja hepatiitin leviämiseen sekä nopeasti yleistyneisiin yliannostuskuolemiin. Uutta ja poikkeuksellista politiikassa oli, että sen toimenpiteet oli…

Alkoholipolitiikan paradoksi ja laillinen kannabis: kuulumisia NordAN-konferenssista

Pohjoismainen alkoholi- ja huumepolitiikan verkosto NordAN järjesti konferenssin Helsingissä lokakuussa yhdessä EHYT ry:n kanssa. Paikalla oli huomattava määrä kansainvälisiä puhujia alkoholipolitiikan ja terveyden edistämisen alalta ja yleisössä alalla työskenteleviä ihmisiä Suomesta ja ulkomailta. Alkoholipolitiikan paradoksi Koko konferenssin ohjelman kattavaksi teemaksi voi mielestäni nostaa alkoholi- ja huumepolitiikassa esitetyn paradoksin: vaikka tutkimustietoa ja näyttöä toimivista politiikoista on…

AHR:n tunnustuspalkinto alkoholikuolleisuutta ja reseptilääkkeiden käyttöä koskevalle tutkimukselle

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura AHR myönsi parhaan artikkelin tunnustuspalkinnon Tapio Paljärven, Pekka Martikaisen, Taina Leinosen,  Erkki Vuoren ja Pia Mäkelän artikkelille, jossa tutkittiin, millaisia reseptejä myöhemmin alkoholisyistä kuoleville on määrätty. Tutkimus perustuu laajaan rekisteriaineistoon ja tuottaa uutta tietoa terveydenhuollolle riskiryhmien tunnistamiseksi ja alkoholinkäytöstä kysymisen kynnyksen alentamiseksi. Tunnustuspalkinnon saajan valitsivat tänä vuonna tutkija Kerstin Stenius…

Tutkimuspanostuksilla on valtava merkitys yhteiskunnallisten ongelmien esiin nostamisessa – Suomalainen rahapelitutkimus on tästä erinomainen esimerkki

Tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuus on tiedepoliittisen keskustelun kestoaiheita. Tutkijoilta on vaadittu osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja tutkijat itse ovat valitelleet sitä, että tutkijoiden ääni ei pääse kuuluviin siellä, missä tutkimustietoa tarvittaisiin. Viime vuosina kuullut tutkimukselle vihamieliset heitot kaiken maailman dosenteista ovat olleet omiaan lisäämään joskus kitkeränkin sävyistä vastakkainasettelua päätöksenteon ja tutkimuksen välillä. Tutkimuksella kuitenkin on…

Suomi juo edelleen

Otsikko on paitsi yksi esillä olleista ehdotuksista tuoreen Näin Suomi juo -kirjan nimeksi, myös huomio kirjan sisällöstä: alkoholin juominen on edelleen Suomessa voimissaan. Viime aikoina huomiota saaneet prosenttiyksikön vaihtelut juomien myynnissä alas tai ylöspäin vuosineljänneksen aikana ovat lopultakin pientä värähtelyä suomalaisten juomatapojen vuosikymmenisessä jatkumossa. Näin Suomi juo -kirjaan sisältöä tuotti seitsemäntoista alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen huippuasiantuntijaa…

Vuoden parhaan päihdeartikkelin palkinto tutkimukselle, jossa saatiin merkittävää uutta tietoa perimän osuudesta alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden syntyyn

Alkoholi- ja huumetutkijain seura on palkinnut vuoden parhaan päihdeaiheisen tutkimusartikkelin. Parhaaksi artikkeliksi valittiin Heidi Marjosen, Hanna Kahilan ja Nina Kaminen-Aholan artikkeli raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen genotyyppikohtaisista vaikutuksista istukan geenien säätelyyn ja vastasyntyneen päänympärykseen. Artikkelin valitsijana toimi päihdelääketieteen professori emeritus, tutkimusprofessori Hannu Alho. Epigeneettisessä tutkimuksessa selvitettiin, muuttaako äidin käyttämä alkoholi sikiön geenien toiminnan säätelyä ja näin kehitystä. Tutkimuksen…